Privacyverklaring

Mateck Services BV hecht grote waarde aan privacy. Wij gaan dan ook uiterst zorgzaam om met jouw gegevens. Deze gegevens zullen door ons vertrouwelijk worden behandeld en uitsluitend worden gebruikt voor onze eigen of werving- en selectiedoeleinden. Wij zullen geen informatie verstrekken aan derden, mits met toestemming, of tenzij wij daartoe op grond van de wet verplicht zijn.

Door het versturen van jouw CV ga je ermee akkoord dat jouw persoonsgegevens worden verwerkt door Mateck Services B.V. en worden opgenomen in onze database.

Stuur je vragen en opmerkingen over onze privacyverklaring of over de manier waarop Mateck Services BV de gegevens van sollicitanten verzamelt en verwerkt naar: info@test.mateck.nl