Privacybeleid

Privacybeleid


Privacy statement Terminal Recruiters B.V.

Persoonsgegevens die via deze site worden verzameld, gebruikt Terminal Recruiters B.V. alleen voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Daarmee voldoet Terminal Recruiters B.V. aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

In deze privacy statement willen wij je meer informatie geven. Wie is Terminal Recruiters B.V.? Terminal Recruiters B.V. is ingeschreven bij de KvK met nummer: 68923767

Waarom heeft Terminal Recruiters B.V. jouw gegevens nodig? In het algemeen verzamelen en verwerken wij jouw persoonsgegevens alleen voor de uitvoering van onze taken. Andere doelen zijn:

 • Om met onze medewerkers een werknemers-/werkgeversrelatie te hebben, hiervoor moeten we een fnanciële, personeels-, uren-, verzuim- en / of salarisadministratie uitvoeren.
 • Om met jou, onze opdrachtgever(s) en/of relaties, overeenkomsten te kunnen sluiten en deze uit te kunnen voeren en na te kunnen komen.
 • Voor het maken van rapportages, het uitvoeren van marktanalyses, (interne en externe) controles, audits en accountantscontroles en het bevorderen en handhaven van onze kwaliteit.
 • Om de geldende wet- en regelgeving na te kunnen komen.

Wij verwerken jouw persoonsgegevens alleen voor bovengenoemde doeleinden. Wanneer wij jouw gegevens gebruiken voor andere doelen dan brengen we je hiervan op de hoogte en de eventueel vereiste maatregelen nemen om ze goed te beschermen.

Waarom mogen wij jouw gegevens verzamelen?

Wij verwerken jouw persoonsgegevens:

 • Omdat dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst of om maatregelen te nemen zo’n overeenkomst te sluiten, bijvoorbeeld een arbeidsovereenkomst.
 • Omdat dit nodig is om te kunnen voldoen aan onze wettelijke verplichtingen zoals het betalen van belastingen of het uitvoeren van verzuimwetgeving in het kader van je werk via ons.
 • Omdat je (indien van toepassing) daar toestemming voor hebt gegeven. Gegeven toestemming kan ten alle tijden worden ingetrokken overigens.
 • Op basis van onze gerechtvaardigde bedrijfsbelangen voor zover de wet en jouw privacy dit toelaten.

Waar en wanneer verzamelen wij persoonsgegevens?

Je kunt jouw persoonsgegevens op meerdere manieren met ons delen:

 • Het inschrijfformulier in te vullen
 • Een arbeidsovereenkomst met ons aan te gaan.
 • Per e-mail, telefoon, Whatsapp of schriftelijk contact op te nemen met één van onze medewerkers.
 • Deel te nemen aan een sociale-media-activiteit (door bijvoorbeeld op ‘Vind ik leuk’ of ‘Delen’ te klikken) of je via jouw social media account aan te melden.
 • Cookies die op jouw computer of mobiele apparaat worden opgeslagen wanneer je onze website bezoekt.

Welke gegevens verzamelen wij?

Als jij je bij ons inschrijft, verzamelen we de volgende gegevens:

 • NAW-gegevens, e-mailadres, telefoon en overige contactgegevens
 • Geboortedatum, geboorteplaats en geslacht.
 • Burgerlijke staat, nationaliteit en BSN nummer.
 • Bankrekeningnummer.
 • Kopie ID-bewijs en eventueel je werkvergunning.
 • Overige gegevens die uitsluitend nodig zijn voor het voeren van een salaris-, personeels- en financiële administratie.

Afhankelijk van de voorkeuren die je hebt ingesteld op verschillende sociale mediasites, en jouw instellingen op onze website, kan bepaalde persoonlijke informatie worden gedeeld met ons.

Welke persoonsgegevens van zakelijke relaties verwerken we?

Wij verwerken ook persoonsgegevens van zakelijke relaties. Dit zijn doorgaans de contactgegevens van medewerkers van opdrachtgevers, leveranciers, verkopers, referenten en andere instanties waarmee Terminal Recruiters B.V. een zakelijke relatie onderhoudt. Doorgaans betreft dit de namen, contactgegevens en functies van contactpersonen met als doel het doen van aanbiedingen over de dienstverlening en overige activiteiten, de zakelijke relatie te onderhouden en/of het aangaan van een opdrachtovereenkomst.

Welke bijzondere persoonsgegevens verwerken we?

We verwerken geen bijzondere persoonsgegevens. Met ‘bijzondere persoonsgegevens’ wordt bedoeld gegevens over ras, godsdienst of levensovertuiging, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, lidmaatschap vakvereniging of strafrechtelijk verleden.

Met wie delen wij jouw persoonsgegevens?

Wij delen jouw persoonsgegevens alleen met partijen die daartoe gerechtigd zijn of die het nodig hebben inzake onze dienstverlening. Denk hierbij aan onze klanten / opdrachtgevers, de softwareleverancier van onze administratie en andere derde partijen zoals de belastingdienst, verzekeraars, het UWV of arbodiensten. Uiteraard alleen in overeenstemming met de wet.

In de regel geeft Terminal Recruiters B.V. alleen persoonsgegevens vrij in overeenstemming met dit privacy statement en/of indien dit wettelijk is vereist. Ingeval Terminal Recruiters B.V. (een deel van) haar bedrijf verkoopt, kan deze overdracht ook de overdracht van jouw aan dat bedrijf gerelateerde persoonsgegevens aan de nieuwe eigenaar inhouden.

Terminal Recruiters B.V. slaat jouw persoonsgegevens grotendeels op in een cloud / Microsoft.

Dit betekent dat jouw persoonsgegevens in opdracht van Terminal Recruiters B.V. door een cloud serviceprovider kunnen worden verwerkt en opgeslagen. Voor de beveiliging van deze gegevens verwijzen wij u naar het privacy statement van Microsoft.

Hoe lang bewaren we jouw gegevens?

Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor we ze verzameld hebben. Hierbij nemen we eventuele wettelijke bewaartermijnen, bijvoorbeeld ten behoeve van de belastingdienst, in acht. Zijn die verstreken? Dan verwijderen en vernietigen wij jouw gegevens.

Welke rechten heb jij?

We verwachten van jou dat je jouw gegevens zelf up to date houdt. Wijzigingen kun je doorgeven via onze communicatiekanalen. Wij willen je wijzen op jouw wettelijke recht van inzage, correctie, wissing en beperking. Wil je hier gebruik van maken? Neem contact met ons op!

Plaatst Terminal Recruiters B.V. ook cookies?

Onze website maakt gebruik van cookies en slaat technische informatie op. Cookies zijn kleine informatiebestanden die een website op jouw apparaat (bijvoorbeeld computer of smartphone) achterlaat. Denk hierbij aan:

 • IP-adres van de bezoeker.
 • Datum en tijd van het bezoek.
 • URL van de verwijzende site (de site waarvan de bezoeker afkomstig is).
 • De op onze website bezochte pagina‘s.
 • Informatie over de gebruikte browser (type en versie, besturingssysteem, etc.).

Technische informatie en cookies worden door ons gebruikt om jouw bezoek op de website(s) te vergemakkelijken, de prestaties en gebruikerservaring te verbeteren en de relevantie van het aanbod aan informatie op deze website te verhogen. Wil je geen cookies op je computer of smartphone? Je kunt ze zelf verwijden. Zie voor meer informatie: https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/cookies-verwijderen of via de privacy instellingen van je mobiele device.

Hoe beveiligen we de verwerking van persoonsgegevens?

Terminal Recruiters B.V. doet er alles aan om de persoonsgegevens die jij verstrekt, tegen onrechtmatig gebruik, verlies, of ongeoorloofde toegang te beschermen. Om dit te voorkomen maken wij gebruik van verschillende fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen zoals het toepassen van toegangsbeheer, firewalls en beveiligde servers en encryptie van bepaalde typen gegevens, zoals financiële informatie en andere gevoelige gegevens.

Wat te doen bij een data lek?

Vanaf 1 januari 2016 is er een gewijzigde wettelijke regeling voor wat betreft de melding van datalekken. Indien je het vermoeden hebt dat er sprake is van een data lek, vragen wij je dit direct te melden via onderstaande contactgegevens.

De tekst van dit privacy statement is geschreven in april van 2018.

Vragen, opmerkingen, klachten?

Heb je een vraag, klacht of opmerking over de wijze waarop wij omgaan met jouw persoonsgegevens? Neem dan contact met ons op via de contactgegevens op onze website.

Wij gaan ervan uit dat we jullie hiermee van dienst zijn, met vriendelijke groet,

Wilko & Martin

Crown

Klant is koning

Wij doen voor u net dat stapje extra.

Check

Service & Kwaliteit

Wij zijn 100% betrouwbaar en zijn pas tevreden als u dat bent!

Address

Top referenties

Referenties zijn ruim voorhanden
en verstrekken we graag!